บริการรับขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตผลิต อย.ยาแผนโบราณ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการรับขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบำบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในตำราแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ

บริการรับขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ
บริการรับขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ

ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณได้จะต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิต หรือเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณก่อน

การขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

 1. ขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง หรือนำ หรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนอย.ยาตามแบบ ย.บ. 8
 2. ยื่นคำขอตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 3. การยื่นคำขอจดทะเบียนอย.ยาให้ใช้ตามแบบ ย.1

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ

หลักการทั่วไป

1. การกำหนดหลักเกณฑ์ฯ อาศัยแนวทางจากระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนอย.ยา จำพวก herbal medicines ของประเทศสวีเดน อังกฤษ ฝรั่งเศส และแนวทางที่องค์การอนามัยโลกจัดทำขึ้น

2. ผลจากการศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเพื่อจดทะเบียนอย.ยา ที่ใช้เป็นแนวทางดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ดังนี้

2.1 ในการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาจำ พวกherbal medicines จะต้องให้ความสำคัญต่อประสบการณ์การใช้ที่มีมาเป็นเวลานาน และนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาด้วย โดยที่ข้อมูลดังกล่าวต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (well – documented) ระบุถึงระยะเวลาที่ใช้ยา ข้อบ่งใช้และประเทศที่มีการนำยานั้นไปใช้

2.2 ถึงแม้จะมีประสบการณ์การใช้ยามายาวนาน และไม่มีข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าจะทำให้เกิดอันตราย ก็ไม่สามารถจะสรุปได้ว่ายานั้นจะมีความปลอดภัยเสมอไป เนื่องจากอันตรายหรือความเป็นพิษอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ใดทราบ หรือไม่มีการรายงานไว้

2.3 ยาที่จะประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากข้อมูลประสบการณ์การใช้ยา จะต้องมีสูตรตำรับ (product’s formulation) วิธีใช้ (mode of administration) สรรพคุณ ขนาดยา และ ระยะเวลาการใช้ยา (short or long – term) ฯลฯ ที่ไม่แตกต่างจากตำรับยาที่เคยใช้กันมาในอดีต หากยาที่ขอขึ้นทะเบียนอย.ยามีความแตกต่างในประเด็นเหล่านี้ ก็จะต้องมีข้อพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยการศึกษาทางเภสัชวิทยา/พิษวิทยา และการศึกษาทางคลินิก

ถ้าหากอยากทราบวิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง คลิก ดูเพิ่มเติม ที่นี่ ได้ค่ะ

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องจดทะเบียนอย.ยา เพื่อขออนุญาตอย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ ทำเองได้ไม่ยาก !!

วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ

การจดทะเบียนอย. สามารถยื่นขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล การยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ การจดแจ้งอย. จะต้องไปดำเนินการขออย.เท่านั้น หลังจากที่ได้รับเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเลขที่ใบรับแจ้งระบุลงบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมทั้งมีรายละเอียดฉลากครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์อย. กรณีถ้าไม่ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่อย. กำหนด อาจจะเป็นเหตุให้ทางอย. สามารถเพิกถอนทะเบียนจดแจ้งสินค้าและผู้ประกอบการได้ โดยสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งได้ที่เว็บไซต์ของอย

วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง
วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง

การขึ้นทะเบียนอย.บุคคลธรรมดา ใช้เอกสารในการจดแจ้งอย.ด้วยตัวเอง ดังนี้ค่ะ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/ นำเข้า/ เก็บพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
-อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

การขึ้นทะเบียนอย.นิติบุคคล ใช้เอกสารในการจดแจ้งอย.ด้วยตัวเอง ดังนี้ค่ะ

-สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล & หนังสือรับรองนิติบุคคล
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
-แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
-อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง
วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง

โดยครีม เครื่องสำอางค์และอาหารเสริมทุกชนิด ควรได้รับการขึ้นทะเบียนอย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีวิธีการยื่น ดังนี้ค่ะ

 • บริการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องมือแพทย์ คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ครีม คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ยา คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.สบู่ คลิก 
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน คลิก 
 • บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริม คลิก

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ในการจดทะเบียนอย.ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

ขึ้นทะเบียนอย.ราคาถูก รับประกันคุณภาพและบริการ พร้อมให้คำปรึกษา

บริการขึ้นทะเบียน อย. ราคาถูก รับประกันคุณภาพและบริการ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

จดทะเบียน อย. ราคาถูก ดำเนินการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลขจดแจ้ง อย. รับประกันคุณภาพและบริการในการขึ้นทะเบียน อย. รับประกันความรวดเร็ว บริการโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

บริการขึ้นทะเบียน อย. ราคาถูก รับให้คำปรึกษา และให้บริการจดทะเบียนอย. ทุกประเภท อาทิ เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สบู่ ครีม อาหารทดแทน เรามีทีมผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำ ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับท่าน ที่ต้องการมีแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมเป็นของตนเอง ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา การขออย.ราคาถูก แนะนำ และช่วยให้ท่านได้เป็นเจ้าของแบรนด์

บริการขึ้นทะเบียน อย. ราคาถูก
บริการขึ้นทะเบียน อย. ราคาถูก

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน อย. ราคาถูก
• สำเนาทะเบียนพาณิชย์ /หนังสือรับรองบริษัท
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าบริการในการขึ้นทะเบียน อย. ราคาถูก
ค่าบริการจดแจ้ง อย.เครื่องสำอาง 5000 บาทต่อรายการ (ตลอดชีพ)
ค่าบริการจดแจ้ง อย.อาหารเสริม 30000 บาทต่อรายการ (ตลอดชีพ)

ถ้าหากอยากทราบวิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ คลิก ดู ที่นี้ ได้เลยค่ะ

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียน อย. เพื่อขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

ขึ้นทะเบียนอย.ยา เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค

ขึ้นทะเบียนอย.ยา เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค

สำหรับผู้ที่สนใจในการนำเข้ายา จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนอย.ยา ระยะเวลาในการยื่นขอจดแจ้งอย.ผลิตภัณฑ์ต่อ FDA นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น หนึ่งวันสำหรับเครื่องสำอางค์ หนึ่งสัปดาห์สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไป สี่เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาจใช้เวลานานกว่ามากสำหรับผลิตภัณฑ์ทางยา(เภสัชกรรม) อื่นๆ

ขึ้นทะเบียนอย.ยา
ขึ้นทะเบียนอย.ยา

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอย.ยาในประเทศไทย

ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยนั้นจำเป็นสำหรับกรณีที่จะนำเข้า หรือ การผลิตยาในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้แบ่งประเภทของยา ดังนี้ ยาทั่วไป ยาแผนโบราณ และ ยาสำหรับสัตว์ ทั้งหมดนี้ต้องจดทะเบียนอย.ยาแยกจากกัน ยาทั่วไปนั้นได้แยกย่อยออกไปอีกเป็นยาสามัญ ยาใหม่ ยาสามัญใหม่ ซึ่งแต่ละประเภทนั้นมีสิ่งที่ต้องปฎิบัติแตกต่างกัน การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยนั้นใช้ระยะเวลาที่ไม่แน่นอน

ถ้าหากอยากทราบ วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ คลิก ดูเพิ่มเติม ที่นี้ ได้ค่ะ

ขึ้นทะเบียนอย.ยา
ขึ้นทะเบียนอย.ยา

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนอย.เพื่อขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ในการขึ้นทะเบียนอย.ยา ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

 

รับขึ้นทะเบียนอย.ให้คำปรึกษา และให้บริการขึ้นทะเบียนอย.สบู่

รับขึ้นทะเบียนอย.ให้คำปรึกษา และให้บริการขึ้นทะเบียนอย.สบู่ 

รู้หรือไม่ว่า สบู่ จัดอยู่ในกลุ่ม เครื่องสำอางทั่วไป และถ้าสังเกตุขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง สบู่ ถือเป็นสินค้าที่คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ล้วนต้องใช้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้เจ้าของแบรนด์สบู่ต่างๆ จะต้องขึ้นทะเบียนอย. สบู่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้สินค้าของเรา ทั้งนี้กล่องของสบู่ จะต้องมีการติดฉลากภาษาไทยให้ละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าอ่านและเข้าใจ และง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ขึ้นทะเบียนอย.สบู่
ขึ้นทะเบียนอย.สบู่ ราคาถูก ตลอดชีพ

อัตราค่าบริการ รับขึ้นทะเบียน อย สบู่ ครีม เครื่องสำอาง / ตลอดชีพ มีค่าบริการที่ 2,500 บาท
อัตราค่าบริการ รับขึ้นทะเบียน อย อื่นๆ คลิกที่นี้

ขึ้นทะเบียนอย.สบู่
ขึ้นทะเบียนอย.สบู่

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ในการขึ้นทะเบียนอย.สบู่  ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

 

บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน ชนิดชงดื่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ปัจจุบันเทรนด์การรักสุขภาพ กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง และยังได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีหลากหลายเจ้าของแบรนด์ ที่หันมาทำธุรกิจอาหารทดแทน ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมากขึ้น

และด้วยการที่เป็นอาหารทดแทน ในรูปแบบอาหารเสริม ทำให้ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพถึงประโยชน์ในอาหารทดแทนนั้นๆ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งบริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด มีบริการรับจด อย. อาหารทดแทน นี้อีกด้วย

บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน ชนิดชงดื่ม
บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน ชนิดชงดื่ม

อาหารทดแทน คือ อาหารสำเร็จรูป ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบผงคล้ายนมผง ซึ่งจะนำมาผสมเครื่องดื่ม นิยมทานแทนมื้ออาหาร เนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ แคลอรี่ต่ำกว่าอาหารปกติทั่วไป โดยจะมีแคลอรี่ประมาณ 100-250 kcal ต่อมื้อ ซึ่งแตกต่างจากอาหารเสริมลดน้ำหนักทั่วไปที่จะไม่สามารถทานแทนอาหารปกติได้เพราะสารอาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอ สนใจ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทดแทนมื้ออาหาร ชนิดชงดื่ม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี้ค่ะ

บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน ชนิดชงดื่ม
บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน ชนิดชงดื่ม

บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด ดำเนินการขึ้นทะเบียน อย. อาหารทดแทน ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย. รับประกันคุณภาพและบริการ  โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ บริการจดทะเบียนอย. ด้วยขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก

อัตราค่าบริการ รับขึ้นทะเบียน อย อาหารเสริม / ตลอดชีพ มีค่าบริการที่ 25,000 บาท
อัตราค่าบริการ รับขึ้นทะเบียน อย อื่นๆ คลิกที่นี้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต ขึ้นทะเบียน อย. อาหารทดแทน ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้า

ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้า

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด โรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง มีบริการรับขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม รับจดแจ้งสูตร รับประกันผล ว่าร้อยแบรนด์ที่เราดูแล สะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง หมายถึง สินค้าที่มีหน้าที่ในการปกปิด แต่งเติม ตลอดจนไปถึงทำความสะอาด ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจะสร้างความมั่นใจได้ว่าปลอดภัย

ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง
ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง

 1. ยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดิมเท่านั้น)
 2. แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตรวจสอบสูตร/ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 3. ชำระค่าธรรมเนียมรายปี และชำระต่อในปีถัดไป
 4. จัดทำฉลากภาษาไทยให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผนึกติดที่ภาชนะบรรจุก่อนจำหน่าย
 5. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เก็บไว้ ที่สถานประกอบกิจการ และต้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง
1. คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (สอพ.3) และแนบท้าย 5 ชุด
2. ตัวอย่างเครื่องสำอางที่ขอขึ้นทะเบียน 1 ชิ้น
3. เอกสารแจ้งสูตรส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ขอนำเข้า (ต้นฉบับ) จากผู้ผลิตในต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
ระบุรายละเอียดดังนี้
– แจ้งรายละเอียดส่วนผสมครบถ้วนและถูกต้อง และต้องลงนามจากกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามของบริษัท
– ให้แจ้งปริมาณและหน้าที่ (Purpose of use) ของสารแต่ละตัวในสูตรอย่างชัดเจน
– สีที่ใช้ในเครื่องสำอาง ให้แจ้ง Color Index (CI. No.) และปริมาณของสีทุกตัว
4.หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) หรือ หนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer) (ต้นฉบับ) 1 ชุด และต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
5.วิธีวิเคราะห์สารควบคุมพิเศษและสารสำคัญ
6.เอกสารแสดงกระบวนการผลิตจากผู้ผลิตต่างประเทศ
7.วิธีการเก็บรักษา
8.สำเนา สอพ.2
9.ภาพถ่ายฉลาก ภาชนะบรรจุและฉลากภาษาไทย
10.แบบแปลนการจัดสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (เฉพาะการยื่นคำขอครั้งแรก)
11.หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบคือ
– สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
– สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง
ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ในการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

 

ขั้นตอนการขออย.อาหารเสริม ที่เจ้าของแบรนด์ต้องรู้ !! 

ขั้นตอนการขออย.อาหารเสริม ที่เจ้าของแบรนด์ต้องรู้ !! 

ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสนใจและให้ความสำคัญ ต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งสินค้าใดๆ ที่มีเครื่องหมาย อย. จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเป็นอยางมาก

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด มีบริการขอเลข อย. ในการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานด้านเอกสาร ส่วนประกอบต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เพื่อขึ้นทะเบียนเลข อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง เป็นต้น

บริการขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริม
บริการขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริม

อัตราค่าบริการ รับขึ้นทะเบียน อย อาหารเสริม / ตลอดชีพ มีค่าบริการที่ 30,000 บาท
อัตราค่าบริการ รับขึ้นทะเบียน อย อื่นๆ คลิกที่นี้

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ในการขึ้นทะเบียนอย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ (2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ (2 ชุด)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคลล) (2 ชุด)
 4. สำเนา ภพ.20(เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัท(กรณีที่อยู่ดังกล่าว ไม่ตรงกับที่อยู่ผู้มีอำนาจ)
 6. แผนที่ตั้งของร้าน หรือบริษัท
 7. แผนผังภายในร้าน หรือบริษัท ระบุสถานที่ผลิต, บรรจุ, เก็บสินค้า ให้ชัดเจน
 8. สินค้าตัวอย่าง พร้อม ฉลาก 2 ชุด

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ในการขึ้นทะเบียนอย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

 

บริการขึ้นทะเบียนอย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

บริการขึ้นทะเบียนอย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ในปัจจุบันชีวิตของคนเรานั้น เกี่ยวข้องกับสินค้ามากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางอาหารเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมาย ปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคคำนึงถึง คือ คุณภาพ ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคมองหาอันดับแรกเลย คือ ฉลากสินค้า ที่จะระบุส่วนผสมต่างๆ ของสินค้านั้นๆ เพื่อความปลอดภัย ด้วย การรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Submission (FDA) โดยการขึ้นทะเบียนอย.

รับขึ้นทะเบียนอย.
รับขึ้นทะเบียนอย.

บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด ดำเนินการขึ้นทะเบียนอย. ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย. รับประกันคุณภาพและบริการ  โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

 • รับขึ้นทะเบียนอย.ให้คำปรึกษา และให้บริการ จดทะเบียน อาหารและยา ( อย. ) ทุกประเภท
 • อาทิ เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์
 • เรามีทีมผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำ ดำเนินการ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฏหมาย

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป