เงื่อนไขการให้บริการ – โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง ครีม สบู่

เงื่อนไขการให้บริการ

 

ขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้า ODM

เงื่อนไขการให้บริการ Charmace

ขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้า OEM

ขั้นตอนผลิตสินค้า Charmace

กรณีพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดและลักษณะของสูตรผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น สารสกัดเด่น ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส หรือส่งตัวอย่างต้นแบบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2. เงื่อนไขในการพัฒนาสูตรรูปแบบการพัฒนาสูตรมีดังนี้

– พัฒนาสูตร จากสินค้ามาตรฐานของบริษัท

– พัฒนาสูตร จากสินค้าตัวอย่างของลูกค้า

– พัฒนาสูตรใหม่ จากผลลัพธ์และสารสกัดความต้องการของลูกค้า

– ค่าพัฒนาสูตรใหม่ 5,000 บาท และสั่งผลิตขั้นต่า 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าเนื้อครีม)

– ระยะเวลาดาเนินการ 14-30 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าที่พัฒนาสูตร หรือปรับปรุง แล้วให้ลูกค้าพร้อมรายละเอียดสูตร และแบบประเมินผลผลิตภัณฑ์

– ลูกค้าทดลองใช้ และกรอกใบประเมินผลส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยสามารถปรับปรุงสูตร ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง จากตัวอย่างทดลองที่ส่งให้

3. เมื่อลูกค้ายืนยันสูตรแล้ว แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability Test) และดาเนินการจดแจ้งขึ้นทะเบียนอย.ก่อน จึงจะสามารถผลิตสินค้าได้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 14-30 วัน

4. ลูกค้าสั่งผลิตสินค้าตามขั้นตอนการสั่งซื้อ

 

เงื่อนไขการบริการ

1. ลูกค้าสามารถขอรับข้อมูลรายการสินค้า ราคา และตัวอย่างสินค้าสูตรมาตรฐานเพื่อทดลองใช้ได้ (*ฟรีบางรายการ*)

โทร.02-1501945 (จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30น.) Call Center: 063-624-6599 Line Official : @charmace

หรือทุกวันตลอด 24ชม. ทางอีเมล์ info@charmace.com

Facebook : www.facebook.com/CharmaceManufacturer

2. โรงงานของเราบริการแบบ One Stop Service พร้อมแบ่งบรรจุ แพ็คสินค้า ให้ลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมขาย อย่างถูกต้อง

ตามกฏหมาย หรือลูกค้าสามารถสั่งซื้อแบบไม่แบ่งบรรจุได้ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป

(กรณีต้องการสั่งซื้อตัวทดลองในผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐาน ได้ตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไป) และท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7-14 วัน

3. สั่งซื้อขั้นต่า 12,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าเนื้อครีม) และสั่งสินค้าเริ่มต้นที่ 100 ชิ้น ต่อรายการ บริการจัดส่งฟรี! ทั่วประเทศ หากสั่งซื้อไม่ถึงตามยอดที่กำหนด ทางบริษัทคิดค่าจัดส่ง 300 บาท หากลูกค้าต้องการมารับ สินค้าด้วยตนเองและชำระเงินสด ลูกค้าต้องนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่ก่อนมารับสินค้า ณ สำนักงานขายของบริษัทฯ

4. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าสูตรมาตรฐานได้ทันที แต่หากลูกค้าต้องการปรับสี ปรับกลิ่นจากสูตรมาตรฐาน หรือพัฒนาสูตรสินค้าใหม่ตามต้องการ ค่าบริการพัฒนาสูตร 5,000 บาท สั่งซื้อขั้นต่า 30,000 บาท/สูตร ระยะเวลาดาเนินการ 14-30 วัน         ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าที่พัฒนาสูตร หรือปรับปรุงแล้วให้ท่านทดลองใช้ ก่อนสั่งผลิตจริง

5. ระยะเวลาการผลิตโดยประมาณ 21-30 วัน สำหรับออเดอร์แรก และ 14-21 วัน สำหรับออเดอร์ถัดไป (Repeat Order) ทั้งนี้หากลูกค้าสรุปแบบโลโก้ ฉลากหรือส่งข้อมูล อุปกรณ์ที่จำเป็นให้ทางบริษัทฯล่าช้า หรือมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ ระยะเวลาการผลิตอาจจะเลื่อนออกไปตามความเหมาะสม

6. ทางบริษัทฯจะผลิตสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ดังนั้นรูปแบบของสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามที่กฏหมายและองค์กรอาหารและยากำหนดไว้ และลูกค้าไม่ควรโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของลูกค้าและผู้บริโภค

7. ลูกค้าไม่สามารถขอดูงานออกแบบดีไซน์สินค้า โลโก้หรือส่วนอื่นๆก่อนการชำระเงิน เพื่อป้องกันการนำงานออกแบบของ บริษัทฯไปใช้โดยพลการ

8. ลูกค้าสามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดผ่านทางการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา เท่านั้น เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ลูกค้าต้องทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทาง Call Center : 063-6246599 หรือตลอด 24 ชม. ทางอีเมล์ info@charmace.com

9. เมื่อสินค้าผลิตแล้วเสร็จ บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อกำหนดวันเวลาจัดส่ง หรือมารับสินค้า และลูกค้าต้องชำระเงินและรับสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน แต่หากไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลอันสมควร ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทาง บริษัทฯทราบเป็นกรณีพิเศษ หากเกินกำหนดหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ ถือว่ามีเจตนาผิดนัดชำระ โดยทางบริษัทฯสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมายได้

10. หากเกิดการเสียหายหรือข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต ลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัทฯรับทราบ และส่งกลับมาเพื่อตรวจสอบ เปลี่ยนหรือแก้ไขภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯจะถือว่าสินค้านั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเท่านั้น

 

เอกสารสำคัญที่ใช้ดำเนินการ

เนื่องจากเครื่องสำอางปัจจุบัน ถือเป็นเครื่องสำอางควบคุม ดังนั้นก่อนผลิตหรือนำเข้า จะต้องจดแจ้งต่อ

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน โดยทางบริษัทฯยินดีจะดำเนินการจดแจ้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน

 

 

เอกสารที่ใช้ในการเปิดออเดอร์กับทางบริษัทและจดแจ้ง อย.

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับ

 

ลูกค้าจะต้องดำเนินการขอมีรหัสประจำตัวผู้ประกอบการด้วยตนเอง ที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เสียค่าอากรแสตมป์ 30 บาท เอกสารที่ใช้ในการจดแจ้งผู้ประกอบการ (ในส่วนผู้รับผิดชอบการวางตลาดหรือแบ่งบรรจุ) ยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ และยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ ไม่เกินเวลา 12.00 น.
– แบบคำขอกำหนดรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
– หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด สำเนาทะเบียนพานิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัท 2 ชุด พร้อมประทับตรา
– สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ 2 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท หรือ สำนักงาน
– แผนที่บริษัท หรือ สำนักงาน
– แผนภาพสถานที่เก็บ บรรจุ ผลิต (ถ้ามี)
– สำเนาภพ 20. หรือ ภพ.09 (นิติบุคคลเท่านั้น) (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 2 ชุด (นิติบุคคลเท่านั้น)
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่ออย.
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-7441 / 02-590-7274 / 02-590-7273
หรือ E-Mail : cosmetic@fda.moph.go.th
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-7000

step-business

 

9 ขั้นตอน ในการเริ่มต้นธุรกิจ สร้างแบรนด์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

 

1. เลือกกลุ่มลูกค้า Customer Target Group

• เพศชาย หญิง หรือทั้งสองเพศ (Unisex)

• นักเรียน-นักศึกษา-วัยรุ่น อายุ 18-25 ปี

• วัยทำงานทั่วไป อายุ 26-35 ปี

• ผู้มีอายุ 36-60 ปีขึ้นไป

2. เลือกช่องทางการจัดจำหน่าย Distribution Chanel

• Website E-Commerce

• Cabel TV

• Social Media

• Beauty Shop

• Distributor

• Dermatological Clinic

• Magazine

• Export

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำตลาด Product Group

• Sunscreen Product : ผลิตภัณฑ์กันแดด

• Whitening Product : ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขาวกระจ่างใส

• Anti-Aging Product : ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย

• Make Up Product : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

• Dietary Supplement Product : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

• OEM Product ผลิตภัณฑ์พัฒนาสูตรใหม่

4. ตั้งชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า และ ภาพลักษณ์ของแบรนด์

Product and Branding Concept

• ชื่อแบรนด์เครื่องสำอางจากแรงบันดาลใจของคุณ

• ชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ผลิตออกจำหน่าย

• ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เช่น ธรรมชาติ สวยหวาน หรูหรา เวชสำอาง

5. สั่งผลิตสินค้าในรูปแบบที่ต้องการ ODM & OEM

• ODM เลือกสินค้าจากสูตรมาตรฐานที่มีคุณภาพของเรา กว่า 200 สูตร

• OEM พัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของลูกค้า

6. เลือกบรรจุภัณฑ์ Packaging

• กระปุก Acrylic

• ขวดปั้มสุญญากาศ Airless Pump

• ขวดแก้ว Glass

• ขวดพลาสติก Plastic

• หลอด Tube

7. ออกแบบโลโก้และฉลาก Logo & Labeling Design

8. สรุปออเดอร์ และ เข้าสู่กระบวนการผลิต Production Summary

• สรุปจำนวนการสั่งผลิต รายละเอียดการผลิตและบริการ

• ลูกค้าสรุปแบบโลโก้ และแบบฉลาก

• เจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคา

• ลูกค้ายืนยันการสั่งผลิตสินค้าและชำระเงินมัดจำ

• โรงงานดำเนินการผลิต จดแจ้งอย.และ ขอใบรับรองต่างๆ

* ระยะเวลาดำเนินงานของบริษัทประมาณ 21 วันทำการ หลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มงานออกแบบกราฟฟิก

9. ลูกค้ารับสินค้าพร้อมจำหน่าย Ready Distribution

• ออกแบบ จัดทำเว็บไซด์

• ออกแบบนามบัตร โบรชัวส์ สื่อโฆษณาต่างๆ

• จัดงานเปิดตัวสินค้า ส่งเสริมการตลาด

• การตลาดออนไลน์ Social Media, Google Adwords

 


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม