คุณภาพการรับรองและมาตรฐานของ ฮาลาล

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

คุณภาพการรับรองและมาตรฐานของ ฮาลาล

คุณภาพการรับรองและมาตรฐานของ ฮาลาล


ฮาลาล หรือ หะลาล
มีที่มาภาษาอารบิก ซึ่งมีความหมายว่า กระบวนการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ชาวมุสลิมได้เกิดความมั่นใจในการอุปโภค บริโภค ว่าจะปราศจากสารปนเปื้อนที่ต้องห้ามนั้นเอง

คุณภาพการรับรองและมาตรฐานของ ฮาลาล
คุณภาพการรับรองและมาตรฐานของ ฮาลาล

ฮาลาล จะเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสะอาดในทุกขั้นตอน วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต สถานที่ผลิต รวมไปถึงการขนส่งที่ถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนามอิลสามทุกประการ โดยการออกใบรับรองคุณภาพนี้จะต้องผ่านเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

muslim-world

ทั้งนี้หากพิจารณาประชากรชาวมุสลิมที่มีจำนวนเกือบ 1 ใน 4 ของโลก และในประชาคมอาเซียน ชาวมุสลิมถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน มีถึงกว่า 300 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อปริมาณมหาศาลมาก ฮาลาลจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามที่กำลังเติบโตในประเทศไทย สามารถขยายฐานลูกค้า เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ขณะที่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เปิดเขตการค้าเสรีช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดอาเซียน อาทิ ต้นทุนทางภาษีและการขนส่งลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยทางภูมิศาสตร์นั้น มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าฮาลาล แก่ประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ที่มีสมาชิกจาก 57 ประเทศอิสลามทั่วโลก จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการในไทยที่จะขยายตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในมาเลเซียและกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียน เพื่อเข้าถึงตลาดเครื่องสำอางทั่วโลก

บริษัท ชาร์แมซ ซีเค. คอสเมด จำกัด โรงงานผู้ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐานในการกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ด้วยคุณภาพมาตรฐานฮาลาลในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามหลักฮาลาล เราพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดอาเซียน ในการบริการดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการติดต่อทางการค้าระหว่างประเทศ เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

 

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม