ไฟเบอร์ กิน ก่อน หรือ หลังอาหาร กินเวลาไหนได้ผลที่สุด?

ไฟเบอร์ กิน ก่อน หรือ หลังอาหาร กินเวลาไหนได้ผลที่สุด?

ไฟเบอร์ กิน ก่อน หรือ หลังอาหาร กินเวลาไหนได้ผลที่สุด?