วิตามินซีกับบีรวมกินพร้อมกันได้ไหม อันตรายต่อร่างกายหรือไม่?

วิตามินซีกับบีรวมกินพร้อมกันได้ไหม อันตรายต่อร่างกายหรือไม่?

วิตามินซีกับบีรวมกินพร้อมกันได้ไหม อันตรายต่อร่างกายหรือไม่?