ขายอาหารเสริม ต้องมีใบอนุญาต อะไรบ้าง อยากขอใบอนุญาตต้องเริ่มตรงไหน

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

ขายอาหารเสริม ต้องมีใบอนุญาต อะไรบ้าง อยากขอใบอนุญาตต้องเริ่มตรงไหน

ขายอาหารเสริม ต้องมีใบอนุญาต อะไรบ้าง เป็นเรื่องที่ผู้ขายทุกคนจำเป็นต้องทราบก่อนเริ่มทำการจำหน่ายจริงค่ะ เพราะหากผู้ประกอบการขาดความรู้ในเรื่องนี้ อาจกลับกลายเป็นว่าคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่ก็เป็นได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในการจะจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น สินค้าของแบรนด์จำเป็นต้องได้รับการรับรองจาก อย. ซึ่งขั้นตอนค่อนข้างมีความสำคัญมาก ๆ ดังนั้น ในบทความนี้ Charmace จึงนำข้อมูลมาให้ทุกคนได้ศึกษากันค่ะ

ขายอาหารเสริม ต้องมีใบอนุญาต อะไรบ้าง อยากขอใบอนุญาตต้องเริ่มตรงไหน

ขายอาหารเสริม ต้องมีใบอนุญาต อะไรบ้าง นอกจาก อย. ต้องมีใบอนุญาตจากองค์กรอื่นอีกหรือไม่?

การขายของออนไลน์ที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่วุ่นวาย แค่โพสต์ขายของดูง่าย สบาย ๆ แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากการโพสต์ภาพสินค้าใหม่ ๆ ตอบคำถามลูกค้า เช็กเงิน ส่งของ ฯลฯ ยังมีเรื่องสำคัญอย่างการขออนุญาตจากองค์กรต่าง ๆ ในการขายอาหารเสริมที่ต้องรู้ก่อนจะเริ่มธุรกิจด้วย

สำหรับการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางนั้น ต้องขอ อย. หากร้านขายของออนไลน์ที่ทำอยู่จำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมและเครื่องสำอาง สินค้านั้นต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้องก่อนจำหน่าย เพราะหากขายอาหารที่ไม่มีฉลากหรือมีไม่ครบถ้วนจะมีโทษถูกปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท ส่วนเครื่องสำอางมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การได้รับรองการผลิตอาหารเสริมจาก อย. ยากหรือไม่ ?

หลังกระบวนการคิดค้นและพัฒนาสูตรดำเนินไปจนประสบความสำเร็จจนเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมพอใจในผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทำขึ้นมาและมั่นใจว่าจะใช้สูตรอาหารเสริมนั้นแน่ ๆ ขั้นตอนต่อมาที่เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมหรือเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมต้องดำเนินต่อไปคือการขอการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ขอ อย. เพื่อให้องค์การอาหารและยาตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่กำลังจะผลิตเพื่อจัดจำหน่ายนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอาหารและยาที่ถูกต้อง

ทำไมขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก?

หน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือการกำกับและดูแลผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วย การได้รับการรับรองจาก อย. หมายความว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณนั้นได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง หากเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมหรือเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมใดได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ย่อมหมายความว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นได้มาตรฐานในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเองเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ด้วย

จดทะเบียนบริษัทขายเครื่องสำอาง-อาหารเสริม

การจดทะเบียนบริษัท ประเภทธุรกิจขายเครื่องสำอาง อาหารเสริม จะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

ขออนุญาต อย.

การอนุญาตมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. การขออนุญาตสถานที่ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

 • ขอสถานที่ผลิตอาหาร (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)
 • ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)
 • ขอใบอนุญาตนำเข้า (กรณีเป็นผู้นำเข้า)

2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท นอกจากมีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าแล้วยังไม่สามารถจำหน่ายได้ ต้องทำ การขออนุญาต “เลขอย.” หรือ “เลขสารบบอาหาร”จึงจะสามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

 • ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
 • ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการ ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ใต้บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่มีสัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการ ก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม
 • ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือ ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ การจดทะเบียน

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

 • ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
 • ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 • การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 • การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร
 • ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอแจ้งใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01.1 จำนวน 1 ชุด 3 ฉบับ พร้อมกับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการขอ อย. นั้น แม้ไม่ได้ยากจนเกินไป แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งธุรกิจอาหารเสริม อาจจะประสบปัญหาหรือไม่เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ มีเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมหลายคนที่ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน อย. ด้วยตนเองแล้วประสบปัญหาจุกจิก ต้องแก้ไขสินค้าและการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของ อย. ที่วางไว้ซ้ำไปซ้ำมา จนกระทั่งค่าใช้จ่ายบานปลาย ซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่บานปลายจะเป็นค่ารถในการเดินทางไปติดต่อหลายครั้ง บางคนอาจจะถึงหกครั้งสิบครั้งเลยก็มี ค่าอาหาร ค่าเอกสารต่าง ๆ จิปาถะมากมาย แต่นั่นไม่สำคัญเท่าเวลาที่เสียไปกับการติดต่อและการรอคอยเพื่อให้ได้เลข อย. เพราะหากยังไม่ได้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ เมื่อได้เลข อย. แล้วกว่าจะดำเนินการผลิตอาจจะทำให้ล่าช้า เกิดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้

Charmace จึงให้บริการแบบครบวงจร หลังได้สูตรอาหารเสริมเป็นที่เรียบร้อย เจ้าของธุรกิจอาหารเสริม สามารถใช้บริการจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับ Charmace ได้ทันที ทีมงาน Charmace มีความเชี่ยวชาญในด้านการเตรียมเอกสาร ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับ อย. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บริการขึ้นทะเบียนอย.ครีม ดำเนินการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย.

ขึ้นทะเบียนอย.ราคาถูก รับประกันคุณภาพและบริการ พร้อมให้คำปรึกษา

บริการตรวจสอบหาสารต้องห้าม Prohibited Substance Inspection

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม