กินไฟเบอร์ แล้ว ถ่าย เหม็น เกิดจากอะไร เป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่า?

กินไฟเบอร์ แล้ว ถ่าย เหม็น เกิดจากอะไร เป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่า?

กินไฟเบอร์ แล้ว ถ่าย เหม็น เกิดจากอะไร เป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่า?