สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ต้องเตรียมงบไว้สำหรับอะไรบ้าง?

สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ต้องเตรียมงบไว้สำหรับอะไรบ้าง?

สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ต้องเตรียมงบไว้สำหรับอะไรบ้าง?