ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย ที่ทุกคนควรรู้จัก

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย ที่ทุกคนควรรู้จัก

ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย รับรองแล้วมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? เป็นคำถามที่หลาย ๆ คนไม่ได้นึกถึงมาก่อน แม้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอยู่มากก็ตาม  แต่แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ว่าที่จริงแล้วความหมายของคำ ๆ นี้หมายถึงอะไร, แตกต่างอย่างไรกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ใครควรรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากที่สุด แล้วในตลาดบ้านเราตอนนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีกี่แบบ ? บทความนี้ Charmase จะพาทุกท่านมาหาคำตอบ คลายทุกข้อสงสัยไปพร้อมกัน

ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย ที่ทุกคนควรรู้จัก

ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย คืออะไร มีประเภทไหนที่ทุกคนควรรู้จักบ้าง?

การดำเนินชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป ทำให้นิสัยการบริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากความพิถีพิถันในการปรุงประกอบอาหารในปริมาณไม่มากแต่มีคุณภาพและรสชาติเป็นหลัก ไปสู่การผลิตในเขิงอุตสาหกรรมปริมาณมาก โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายที่มากขึ้น จนกระทั่งไปสู่การโฆษณาที่โอ้อวดทั้งในด้านสรรพคุณ คุณประโยขน์ที่เกินความเป็นจริง

ทั้งยังมี มีระบบการขายตรงที่เพิ่มความสลับชับซ้อนในต้านเป็นสมาชิกต่อกันเป็นลูกโซ่ และมีผลตอบแทนสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยหวังผลเพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือหวังผลในการซื้อมารับประทานเพื่อให้สุขภาพดี สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนนำไปสู่ความงามด้านผิวพรรณ ซะลอความแก่ หรือทำให้ไม่อ้วน เป็นต้น หรือในลักษณะที่เน้นการรับประทานในรูปแบบที่ง่าย สะดวกกว่ารับประทานอาหารสด เนื่องจากต้องมีการเตรียม การล้างการปรุง การประกอบ ด้วยมีข้อจำกัดต้านเวลาซึ่งเป็นจุดอ่อนของผู้บริโภคในปัจจุบัน

นอกจากนั้นกระแสผู้บริโภคคำนึงถึงการดูแลสุขภาพในลักษณะป้องกันมากกว่าการบำบัตรักษา และให้ความสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภทได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกมากว่า 10 ปี เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกึ่งยากึ่งอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ ที่มีการคิดคันพัฒนาเข้ามาสู่ตลาดตลอดเวลา ดังนั้น องค์กรอาหารและยาจึงต้องกำหนดประเภทของอาหารเสริมออกมาเพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภคนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คืออะไร ?

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplement) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบอาหาร (dietary ingredient) ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป มุ่งหมายให้ใช้บริโภคเสริมอาหารมื้อปกติ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 ให้ความหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กินนอกเหนือจากการกินอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปเม็ด,แคปซูล, ผง, เกล็ด, ของเหลว, หรือลักษณะอื่นซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารตามปรกติ ใช้กับผู้บริโภคสุขภาพปกติที่คาดหวังประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ สารอาหารหรือสารอื่น หมายถึง วิตามิน กรดแอมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ ผลิตผลจากพืชหรือสัตว์, สารเข้มข้น สารมแทบอไลต์ สารสกัด/สารสังเคราะห์เลียนแบบของสารข้างต้น การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีคำว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” และมีเลขสารบบอาหาร. ผู้ผลิตสามารถกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลต่อโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้ แต่ไม่สามารถกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำบัดรักษา บรรเทา ป้องกันหรือวินิจฉัยโรค จากความหมายนี้ จะเห็นว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” เป็นคำที่มีความหมายคาบเกี่ยวระหว่างคำว่า “อาหาร” และ”ยา” การใช้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อส่งเสริมสุขภาพแต่มิได้มุ่งหมายเพื่อบำบัดโรคในผู้ป่วยตามที่ผู้บริโภคหลายคนเข้าใจค่ะ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ต่างกันไหม ?

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความแตกต่างกัน และถือว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวกัน อย่างที่หลายคนเข้าใจมาตลอด

ซึ่งแท้จริงแล้ว ทั้ง 2 อย่างมีความแตกต่างกันตรงที่ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” (Dietary supplement) จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนืออาหารหลักที่ทานตามปกติในแต่ละมื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารสกัดที่มาจากพืช ส่วนประกอบของสัตว์ต่าง ๆ หรือ เอนไซม์สังเคราะห์ บางชนิดที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้

โดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะไม่สามารถป้องกัน บำบัด หรือรักษาโรคได้เหมือนยา แต่รับประทานเพื่อบำรุงร่างกายเพียงย่างเดียว ซึ่งส่วนนี้เอง จะมีความแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติและมีผลในการช่วยรักษา ฟื้นฟู จากอาการป่วยของโรคต่าง ๆ ได้

6 ประเภทเสริมอาหารตามหลัก อย มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแบรนด์ต่างๆ จะมีการจัดจำหน่ายในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งในอดีตเราจะพบเห็นได้แต่เพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น ได้แก่ เม็ดและแคปซูล แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีในการผลิตของโรงงานรับผลิตอาหารเสริม ต่างๆ เข้ามามากขึ้น ทำให้เราสามารถคิดค้นและผลิตในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย

โดยปกติแล้วเจ้าของแบรนด์จะมีความต้องการที่ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับการสร้างแบรนด์อาหารเสริมของตัวเอง แต่อันที่จริงแล้วการเลือกรูปแบบอาหารเสริมต่างๆ ล้วนมีเหตุและผลที่เจ้าของแบรนด์จะต้องคำนึงถึง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย ดังนั้น เราจะมาดูกันค่ะว่าประเภทของอาหารเสริมนั้น มีกี่ประเภท และมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันค่ะ

ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาอนุญาตไปทั้งหมด สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 6 กลุ่ม ดังนี้

  1. วิตามิน
  2.  แร่ธาตุ
  3. กรตอะมิโน
  4. กรตไขมัน เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 6
  5.  ผลผลิตจากพืช เช่น โอลิโกฟรุกโตส เพกติน ใยอาหารสารสกัดเมล็ดองุ่น
  6. ผลผลิตจากสัตว์ เช่น ผงหอยนางรม สารสกัดจากเปลือกสัตว์ทะเล น้ำมันปลา กระดูกอ่อนปลาฉลาม

อย่างไรก็ตาม จากรูปแบบข้างต้นที่ อย เป็นผู้กำหนด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรูปแบบอาหารเสริมที่นิยมสร้างแบรนด์ แต่ก็มีแบรรด์อื่นๆที่สร้างความแตกต่างด้วยการทำรูปแบบอื่นๆ เช่น แบบเยลลี่ , แบบสเปรย์ , แบบอมใต้ลิ้น , แบบแคปซูลน้ำ และแบบแผ่นปิดฝังใต้ผิวหนัง ซึ่งถ้าใครที่อยากทำการผลิตอาหารเสริมก็ควรที่จะศึกษาให้ละเอียดถึงกระบวนการการผลิต ทุนประกอบการ และความต้องการของตัวผู้ประกอบการเองด้วย

ทำไมต้องผลิตอาหารเสริม กับ Charmace

เราคือบริษัท รับผลิตอาหารเสริม และ สร้างแบรนด์อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพทุกชนิด อย่างครบวงจร รวมถึงควบคุมการผลิตโดยแพทย์ เภสัชกร และ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเราพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษา ในด้านต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตเครื่องสำอาง และ อาหารเสริมอย่างมืออาชีพค่ะ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยการการันตีต่างๆ เช่น

ทีมวิจัยและพัฒนาชั้นยอด

เรามีทีมงานวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณ์ที่มี ประสบการณ์สูงคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

มาตราฐานของโรงงานระดับสากล

มาตราฐานของโรงงาน CHARMACE ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริการจดทะเบียน อย. ง่ายและเร็ว

บริการจดทะเบียนอย. ด้วยขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก

ดีไซน์บรรจุภัณฑ์แบบมืออาชีพ

เรามีทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์มืออาชีพที่ช่วยออกแบบ ให้ผลิตภัณฑ์ดูทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาด

พันธมิตรกับช่องทางการตลาด

เราเป็นพันธมิตรกับช่องทางการตลาดเช่นวิทยุ, TV สื่อออนไลน์. นิตยสารที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการตลาด

พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด

พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตลาดเสมือนเราเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของแบรนด์

มีคอนเนคชั่นกับศิลปิน นักแสดง และ เน็ตไอดอล

มีคอนเนคชั่นกับดารา , นางแบบ , เน็ทไอดอล , Blogger ที่สามารถช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเราได้

ความเร็วในการผลิตสินค้า

โรงงานของเราสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วทันความต้องการของลูกค้าแน่นอน

Charmace รับผลิต อาหารเสริม เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

แผนกวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์ ทีมนักวิจัย และเภสัชกร ที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังเชียวชาญระดับสูง ที่จะคอยควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น แผนกวิจัยและพัฒนาฝ่ายอาหารเสริม แผนกวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพร ตลอดจน ครีม เครื่องสำอาง ต่างๆ อีกทั้งทีมวิจัยและพัฒนาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมทดสอบและพัฒนาสูตรอาหารเสริมให้มีคุณภาพสูง พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ และปรับแต่งสูตรต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์อาหารเสริม และให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนกตรวจสอบความปลอดภัยอาหารเสริม QC Department

หลังจากผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาเรียบร้อย เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม ครีม สบู่ ตลอดจนเครื่องสำอาง ทุกชนิด ด้วยการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานการรับรองระดับโลก GMP HACCP HALAL ทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของสารปนเปื้อนทุกชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่าง 100%

กระบวนการผลิตอาหารเสริม (Production)

ทุกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม ครีม สบู่ เครื่องสำอาง ทุกชิ้นของบริษัท ได้ผ่านการควบคุมอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ รับรองคุณภาพและวิธีการผลิตตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด อีกทั้งยังควบคุมดูแล ทำความสะอาดเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และผ่านการทดสอบจากห้องแลบมาตรฐานระดับสูง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความไว้วางใจ ในการนำผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดไปสู่มือผู้บริโภค จากโรงงานของเรา

ท้ายที่สุด หลายๆ คนคงเห็นแล้วนะคะว่า กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ หรือ อาหารเสริม มาแต่ละตัว ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ เจ้าของแบรนด์ต้องพิจารณาเลือกทีมสร้างแบรนด์และโรงงานผลิตให้ดี เพราะหากมีขั้นตอนใดผิดพลาด ก็จะมีปัญหาตามมาได้เรื่อยๆ ค่ะ ทั้งนี้ ในเรื่องของเวลาดำเนินการการผลิตจำเป็นต้องใช้เวลา อย่างต่ำคือประมาณ 12-16 สัปดาห์ (ซึ่งนับจากขั้นตอนสั่งซื้อวัตถุดิบ) เจ้าของแบรนด์สามารถใช้เวลากับสินค้าของตนเองได้เต็มที่ เพื่อให้สินค้าออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะ

บทความที่น่าสนใจ

สร้างจุดขายให้แบรนด์ กับ สารประกอบสุดฮิต ที่ตลาดต้องการ เพิ่มยอดขายหลายร้อยล้าน !!

ช่องทางการขายอาหารเสริม ขายยังไงให้ได้เงินล้าน !!

ลิปสติก ทำมาจากอะไร ? มาทำความรู้จัก สารสกัดในลิปสติก กันค่ะ

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม