เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง ครีม สบู่

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ร่วมงานกับเรา ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด
ร่วมงานกับเรา ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด

คุณสมบัติเบื้องต้นของตำแหน่ง
– เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
– มีความคล่องตัวในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
– ขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบและมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ ที่สนใจสร้างธุรกิจ อาหารเสริม และเครื่องสำอางให้กับบริษัทได้
 • สามารถเสนอปิดการขายและบริการตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดได้
 • ติดต่อประสานงาน แก้ไขปญหา ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมเครื่องมือการส่งเสริมการขาย เช่น สื่อโฆษณา วีดีโอ ไฟล์นำเสนอ เป็นต้น
 • กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดห็นในการวางแผนสินค้าใหม่ๆ ได้
 • สามารถตอบคำถาม และให้ข้อมูลสินค้าและการการบริการแก่ลูกค้าได้
 • ออกบูธงานแสดงสินค้าในโอกาสต่างๆ
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • ประสานงานจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

สวัสดิการ
– เงินเดือน
– ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
– ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
– ค่าโทรศัพท์
– กองทุนประกันสังคม
– งานเลี้ยงประจำปี
– หอพักพนักงาน
– สวัสดิการชื้อสินค้าราคาพนักงาน
– เงินช่วยเหลือต่างๆ
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– เบี้ยขยัน
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-18.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์

สถานที่ปฏิบัติงาน
Biggerland ลำลูกกา คลอง 9

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ2 นิ้ว จำนวน1ใบ
– สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
– หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร
– หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)
– สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด(ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครงานได้ที่
คุณอลิตา  อรุณรัตน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.02-150-1945 ต่อ 14 หรือส่งประวัติมาที่ : charmace.hr@gmail.com

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม