ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง

ร่วมงานกับเรา ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด
ร่วมงานกับเรา ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด

คุณสมบัติเบื้องต้นของตำแหน่ง

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพและความงามอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถบริหารจัดการงานและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้
  • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และวางแผน คู่แข่งและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาดเพื่อนำมาสร้างจุดขายให้กับบริษัทได้
  • ติดต่อประสานงานกับผู้ลิต OEM
  • สามารถกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. ได้
  • จัดทำคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับฝ่ายขายหรือฝ่ายอบรมผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อได้

สวัสดิการ
– เงินเดือน
– ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
– ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
– ค่าโทรศัพท์
– กองทุนประกันสังคม
– งานเลี้ยงประจำปี
– หอพักพนักงาน
– สวัสดิการชื้อสินค้าราคาพนักงาน
– เงินช่วยเหลือต่างๆ
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– เบี้ยขยัน
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-18.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์

สถานที่ปฏิบัติงาน
Biggerland ลำลูกกา คลอง 9

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ2 นิ้ว จำนวน1ใบ
– สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
– หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร
– หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)
– สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด(ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครงานได้ที่
คุณอลิตา  อรุณรัตน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.02-150-1945 ต่อ 14 หรือส่งประวัติมาที่ : charmace.hr@gmail.com

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม