ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้า

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้า

ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้า

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด โรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง มีบริการรับขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม รับจดแจ้งสูตร รับประกันผล ว่าร้อยแบรนด์ที่เราดูแล สะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง หมายถึง สินค้าที่มีหน้าที่ในการปกปิด แต่งเติม ตลอดจนไปถึงทำความสะอาด ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจะสร้างความมั่นใจได้ว่าปลอดภัย

ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง
ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง

  1. ยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดิมเท่านั้น)
  2. แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตรวจสอบสูตร/ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  3. ชำระค่าธรรมเนียมรายปี และชำระต่อในปีถัดไป
  4. จัดทำฉลากภาษาไทยให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผนึกติดที่ภาชนะบรรจุก่อนจำหน่าย
  5. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เก็บไว้ ที่สถานประกอบกิจการ และต้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง
1. คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (สอพ.3) และแนบท้าย 5 ชุด
2. ตัวอย่างเครื่องสำอางที่ขอขึ้นทะเบียน 1 ชิ้น
3. เอกสารแจ้งสูตรส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ขอนำเข้า (ต้นฉบับ) จากผู้ผลิตในต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
ระบุรายละเอียดดังนี้
– แจ้งรายละเอียดส่วนผสมครบถ้วนและถูกต้อง และต้องลงนามจากกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามของบริษัท
– ให้แจ้งปริมาณและหน้าที่ (Purpose of use) ของสารแต่ละตัวในสูตรอย่างชัดเจน
– สีที่ใช้ในเครื่องสำอาง ให้แจ้ง Color Index (CI. No.) และปริมาณของสีทุกตัว
4.หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) หรือ หนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer) (ต้นฉบับ) 1 ชุด และต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
5.วิธีวิเคราะห์สารควบคุมพิเศษและสารสำคัญ
6.เอกสารแสดงกระบวนการผลิตจากผู้ผลิตต่างประเทศ
7.วิธีการเก็บรักษา
8.สำเนา สอพ.2
9.ภาพถ่ายฉลาก ภาชนะบรรจุและฉลากภาษาไทย
10.แบบแปลนการจัดสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (เฉพาะการยื่นคำขอครั้งแรก)
11.หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบคือ
– สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
– สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง
ขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ในการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องสำอาง ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100% 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

 

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม