บริการรับขึ้นทะเบียน อย. อาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

บริการรับขึ้นทะเบียน อย. อาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง

บริการรับขึ้นทะเบียน อย. (FDA Registration)

ในปัจจุบัน หลักเลี่ยงไม่ได้ที่จะยอมรับว่า ทุกวันนี้คนเราล้วนเกี่ยวข้องกับสินค้ามากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง อาหารเสริม ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคต่างๆ แต่ปัญหาหนึ่งที่ทุกคนล้วนกังวลคือ คุณภาพของสินค้านั้นๆ มีมากแค่ไหน ดังนั้นจึงต้องมี การขึ้นทะเบียนอย. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

บริการขึ้นทะเบียน อย.
บริการขึ้นทะเบียน อย.

ด้วยความกังวลนี้เอง ทำให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย จึงได้มองหา ฉลากสินค้า ที่มีตรารับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งหนึ่งในตรารับรองที่ได้รับความเชื่อถือนั้น ก็คือ การขึ้นทะเบียนอย.

ดังนั้นสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม เครื่องสำอาง ครีมบำรุง ต่างๆ หากมีตรารับรอง การจดทะเบียน อย. ให้กับสินค้า ก็จะทำให้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่จะต้องขออนุญาตในการขึ้นทะเบียน อย. หรือ สำนักงานกรรมการอาหารและยา(อย.) ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่ายต่อไป

โดยครีม เครื่องสำอางค์และอาหารเสริมทุกชนิด ควรได้รับการขึ้นทะเบียนอย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีวิธีการยื่น ดังนี้ค่ะ

 • บริการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องมือแพทย์ คลิก

ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ให้เกิดผลแก่สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในวัตถุอื่นๆ จึงต้องมีการขึ้นทะเบียนอย. เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับการขึ้นทะเบียน อย. เครื่องมือแพทย์ ด้วยตนเองได้ ผ่านทาง เว็บไซต์ กรมควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้เช่นกัน

 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ครีม คลิก

การขอ อย. ครีม หรือ เครื่องสำอางในปัจจุบัน มีหลากหลายวิธี และ ตัวแทนที่รับจดทะเบียนอย. มีอยู่มากมาย ทั้งในออนไลน์หรือในรูปแบบของบริษัท ซึ่ง บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด มีบริการในการขึ้นทะเบียน อย. ต่างๆ โดยเป็นรูปแบบตลอดชีพ ทั้งแบบบุคคลหรือในนามบริษัท เราสามารถให้คำแนะนำได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์อย่างแท้จริง

ค่าบริการสำหรับการขึ้นทะเบียน อย. ครีม หรือ เครื่องสำอาง รูปแบบตลอดชีพ 2,500 บาท เท่านั้น!! (ระยะเวลาดำเนินการ 7-30 วัน)

 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ คลิก

ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณได้ จะต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิต หรือเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณก่อน

การขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

 1. ขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง หรือนำ หรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนอย.ยาตามแบบ ย.บ. 8
 2. ยื่นคำขอตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 3. การยื่นคำขอจดทะเบียนอย.ยาให้ใช้ตามแบบ ย.1
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ยา คลิก

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอย.ยาในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของไทย ได้แบ่งประเภทของยา ดังนี้ ยาทั่วไป ยาแผนโบราณ และ ยาสำหรับสัตว์ ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นทะเบียนอย.ยาแยกจากกัน ยาทั่วไปนั้นได้แยกย่อยออกไปอีกเป็นยาสามัญ ยาใหม่ ยาสามัญใหม่ ซึ่งแต่ละประเภทนั้นมีสิ่งที่ต้องปฎิบัติแตกต่างกัน การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยนั้นใช้ระยะเวลาที่ไม่แน่นอน

 • บริการขึ้นทะเบียนอย.สบู่ คลิก 

สบู่ ถือเป็นสินค้าที่คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ล้วนต้องใช้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้เจ้าของแบรนด์สบู่ต่างๆ จะต้องขึ้นทะเบียนอย. สบู่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในการใช้สินค้าของเรา ทั้งนี้กล่องของสบู่ จะต้องมีการติดฉลากภาษาไทยให้ละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าอ่านและเข้าใจ และง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

อัตราค่าบริการ รับขึ้นทะเบียน อย สบู่ ครีม เครื่องสำอาง / ตลอดชีพ มีค่าบริการที่ 2,500 บาท

 • บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน คลิก 

ปัจจุบันเทรนด์การรักสุขภาพ กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง และยังได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีหลากหลายเจ้าของแบรนด์ ที่หันมาทำธุรกิจอาหารทดแทน ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมากขึ้น และด้วยการที่เป็นอาหารทดแทน ในรูปแบบอาหารเสริม ทำให้ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพถึงประโยชน์ในอาหารทดแทนนั้นๆ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึ่งบริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด มีบริการรับขึ้นทะเบียน อย. อาหารทดแทน นี้อีกด้วย

 • บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง คลิก

การขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง หมายถึง สินค้าที่มีหน้าที่ในการปกปิด แต่งเติม ตลอดจนไปถึงทำความสะอาด ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จึงจะสร้างความมั่นใจได้ว่าปลอดภัย

 • บริการขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริม คลิก

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ในการขึ้นทะเบียนอย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ (2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ (2 ชุด)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคลล) (2 ชุด)
 4. สำเนา ภพ.20(เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัท(กรณีที่อยู่ดังกล่าว ไม่ตรงกับที่อยู่ผู้มีอำนาจ)
 6. แผนที่ตั้งของร้าน หรือบริษัท
 7. แผนผังภายในร้าน หรือบริษัท ระบุสถานที่ผลิต, บรรจุ, เก็บสินค้า ให้ชัดเจน
 8. สินค้าตัวอย่าง พร้อม ฉลาก 2 ชุด

ถ้าหากอยากทราบวิธีการขึ้นทะเบียนอย.ง่ายๆด้วยตัวเอง คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ค่ะ

ทางบริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด ภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว อีกทั้งยังรับรองผล 100%

บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด โรงงานรับผลิตอาหารเสริม  รับผลิตกลูต้า เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยเรามีทีมวิจัยและพัฒนาชั้นยอด พร้อมให้คำปรึกษาค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลได้ช่องทางต่างๆ ดังนี้ค่ะ
– โทรศัพท์ : 02-1501945
– Facecbook Fanpage : @CharmaceManufacturer
– Line : @charmace

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม