บริการการค้าขายและบริการอย่างสมัยใหม่ Modern Trade

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

บริการการค้าขายและบริการอย่างสมัยใหม่ Modern Trade

บริการการค้าขายและบริการอย่างสมัยใหม่ Modern Trade

Modern Trade หรือ การค้าขายและบริการอย่างสมัยใหม่ คือ รูปแบบการบริการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจำหน่าย ที่มุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและมีระบบการจัดการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

บริการ โมเดิร์นเทรด
บริการ โมเดิร์นเทรด

Modern Trade เป็นรูปแบบการค้าขายปลีกสมัยใหม่ ที่มีแนวโน้มในสังคมทั่วโลก เพราะด้วยประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีต้นทุนต่ำเนื่องจากมีการประหยัดมากขึ้น ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่แนวคิด เงินลงทุน ที่ตั้ง อื่นๆ เป็นต้น

กล่าวสรุปง่ายๆ เกี่ยวกับ บริการ Modern Trade คือ

  • ความหลากหลายของสินค้า แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าบริโภค และอุปโภค
  • มีการนำ ระบบเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการความรวดเร็วในการให้บริการ
  • การบริหารจัดการ โดยความรู้ ความชำนาญ อย่างมืออาชีก
  • มีการตกแต่งร้านที่สวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินค้าหลากหลาชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อ ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ เองตามความพอใจ หรือที่รู้จักกันในศัพท์ self service ซึ่งเป็นการบริการตนเอง
  • ตั้งอยู่ในทำเลที่การเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการต่างๆ ที่ให้สะดวกประหยัดเวลาในการจับจ่ายใช้สอย
  •  จัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจและมีการใช้ระบบการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพทำ ให้เกิดประสิทธิผลการทำงานที่ดี

 

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม