บริการออกแบบโลโก้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Logo and Trademark Registration

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

บริการออกแบบโลโก้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Logo and Trademark Registration

บริการออกแบบโลโก้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Logo and Trademark Registration

ปัจจุบันธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้น และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ รูปแบบของชื่อของธุรกิจ รวมไปถึงโลโก้หรือเครื่องหมายการค้า ที่จะซ้ำและมีความคล้ายกันมากจนเกินไปทำให้เกิดความเข้าใจได้ ซึ่งบริการบริการออกแบบโลโก้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะเป็นบริการที่ตรวจสอบ และขอจดทะเบียนขึ้นให้เป็นของเราเอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

บริการจดทะเบียนการค้า
บริการจดทะเบียนการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1.การตรวจ ตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
2.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาการดำเนินการ
1. การตรวจสอบ ทราบผลภายใน 1 วัน
2. การยื่นขอจดทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร
3. หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนไปแล้ว รอผลการอนุมัติใบสำคัญการจดทะเบียน ประมาณ 12 เดือน (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีบุคคลธรรมดา
1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของเจ้าของเครื่องหมาย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทหรือห้างฯ
1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
2. หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม