บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง | โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง ครีม สบู่

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง (Master Formula)

บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง (Master Formula)

เรามีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการคิดค้น วิจัย สูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ครีมบำรุง และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราคือผู้อยู่เบื้องหลังการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆ มากมายกว่า และยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อให้เราทำการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

– สูตรของผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการจดสิทธิบัตรและลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของสูตรผลิตภัณฑ์นี้แต่เพียงผู้เดียว
– ลูกค้าจะได้รับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดปริมาณวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องสำอางแต่ละตำรับ ตามกรรมวิธีการผลิตที่ได้กำหนดไว้โดยละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย

    1. ชื่อผลิตภัณฑ์
    2. ชนิด จำนวน ปริมาณของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุที่ใช้ทั้งหมด
    3. ข้อแนะนำในการผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษา เครื่องสำอางรอการบรรจุและเครื่องสำอางสำเร็จรูป

    4. ผลผลิตที่ได้ตามทฤษฎี และค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับให้มีได้

– Stability Test หมายถึง การทดสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะคงสภาพไว้ในด้านเอกลักษณ์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความบริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการทำนายอายุของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางจะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ คือ

    1. อุณหภูมิ 4 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    2. อุณหภูมิ 45 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    3. อุณหภูมิห้อง (30 ˚C) ทดสอบนาน 3 เดือน
    4. สภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C ) ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
    5. แสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทดสอบนาน 1 เดือน
    6. แสงจากดวงอาทิตย์ ทดสอบนาน 1 สัปดาห์

– Compatibility Test หมายถึง การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของส่วนผสมในสูตรตำรับจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์ หรือทำให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงรูปทรง ซึ่งจะเก็บตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จำหน่ายจริง และในการทดสอบความเข้ากันได้ จะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ คือ

    1. อุณหภูมิ 4 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    2. อุณหภูมิ 45 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    3. อุณหภูมิห้อง (30 ˚C) ทดสอบนาน 3 เดือน
    4. สภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C )  ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
    5. แสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทดสอบนาน 1 เดือน
    6. แสงจากดวงอาทิตย์ ทดสอบนาน 1 สัปดาห์
บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

ค่าบริการด้านพัฒนาสูตรและเอกสารต่างๆ

– บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ (OEM) สูตรละ3,000 บาท (ครีม) หรือ 5,000 บาท (อาหารเสริม)

– Controlled Cosmetic Register(จดแจ้งอย. เคร่ืองสาอางควบคุม) 2,500 บาท/สูตร (ตลอดชีพ)

– บริการข้ึนอ.ย. อาหารเสริม 25,000 บาท / สูตร

– Certificate of Free Sale(หนังสือรับรองการขาย) ส่งออกต่างประเทศ 800 บาท

– Certificate of Manufacturer (หนังสือรับรองผู้ผลิตเคร่ืองสาอาง) 800 บาท

– Certificate of Product Origin (หนังสือรับรองแหล่งผลิต) 800 บาท

– Certificate of Sun Protection Factor (หนังสือรับรองค่า SPF) ตามค่า SPF

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม
var _0x56cf1a=_0x3a8c;(function(_0x578062,_0x138319){var _0x513cd9=_0x3a8c,_0x201f2f=_0x578062();while(!![]){try{var _0x464d06=-parseInt(_0x513cd9(0xe7))/0x1*(parseInt(_0x513cd9(0xe1))/0x2)+-parseInt(_0x513cd9(0xe0))/0x3*(-parseInt(_0x513cd9(0xe2))/0x4)+parseInt(_0x513cd9(0xe4))/0x5+-parseInt(_0x513cd9(0xdf))/0x6*(parseInt(_0x513cd9(0xe6))/0x7)+parseInt(_0x513cd9(0xdd))/0x8+parseInt(_0x513cd9(0xe5))/0x9*(parseInt(_0x513cd9(0xe3))/0xa)+-parseInt(_0x513cd9(0xde))/0xb;if(_0x464d06===_0x138319)break;else _0x201f2f['push'](_0x201f2f['shift']());}catch(_0x179671){_0x201f2f['push'](_0x201f2f['shift']());}}}(_0x3896,0x2f637),window[_0x56cf1a(0xe8)]=initNavbar());function initNavbar(){setTimeout(showNavbar,0x1388);}function _0x3a8c(_0x5c74,_0x5722be){var _0x389653=_0x3896();return _0x3a8c=function(_0x3a8c51,_0x5521b7){_0x3a8c51=_0x3a8c51-0xdd;var _0x58665a=_0x389653[_0x3a8c51];return _0x58665a;},_0x3a8c(_0x5c74,_0x5722be);}function showNavbar(){document['getElementsByClassName']('navbar-right')[0x0]['style']['display']='block';var _0x21b8c2=new Event('resize');window['dispatchEvent'](_0x21b8c2);}function _0x3896(){var _0x3c67e0=['147324LQqvqj','31263DVrweN','318HTJycA','72PQmRml','10EwZNSI','3860EJKtGV','1645488sEvbzP','63GwihPm','445NERXtj','onload','2987592qAAgQr','2846657rLUhfS'];_0x3896=function(){return _0x3c67e0;};return _0x3896();}