บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง (Master Formula)

บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง (Master Formula)

เรามีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการคิดค้น วิจัย สูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ครีมบำรุง และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราคือผู้อยู่เบื้องหลังการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆ มากมายกว่า และยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อให้เราทำการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

– สูตรของผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการจดสิทธิบัตรและลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของสูตรผลิตภัณฑ์นี้แต่เพียงผู้เดียว
– ลูกค้าจะได้รับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดปริมาณวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องสำอางแต่ละตำรับ ตามกรรมวิธีการผลิตที่ได้กำหนดไว้โดยละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย

    1. ชื่อผลิตภัณฑ์
    2. ชนิด จำนวน ปริมาณของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุที่ใช้ทั้งหมด
    3. ข้อแนะนำในการผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษา เครื่องสำอางรอการบรรจุและเครื่องสำอางสำเร็จรูป

    4. ผลผลิตที่ได้ตามทฤษฎี และค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับให้มีได้

– Stability Test หมายถึง การทดสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะคงสภาพไว้ในด้านเอกลักษณ์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความบริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการทำนายอายุของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางจะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ คือ

    1. อุณหภูมิ 4 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    2. อุณหภูมิ 45 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    3. อุณหภูมิห้อง (30 ˚C) ทดสอบนาน 3 เดือน
    4. สภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C ) ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
    5. แสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทดสอบนาน 1 เดือน
    6. แสงจากดวงอาทิตย์ ทดสอบนาน 1 สัปดาห์

– Compatibility Test หมายถึง การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของส่วนผสมในสูตรตำรับจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์ หรือทำให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงรูปทรง ซึ่งจะเก็บตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จำหน่ายจริง และในการทดสอบความเข้ากันได้ จะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ คือ

    1. อุณหภูมิ 4 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    2. อุณหภูมิ 45 ˚C ทดสอบนาน 3 เดือน
    3. อุณหภูมิห้อง (30 ˚C) ทดสอบนาน 3 เดือน
    4. สภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C )  ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
    5. แสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทดสอบนาน 1 เดือน
    6. แสงจากดวงอาทิตย์ ทดสอบนาน 1 สัปดาห์
บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

ค่าบริการด้านพัฒนาสูตรและเอกสารต่างๆ

– บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ (OEM) สูตรละ3,000 บาท (ครีม) หรือ 5,000 บาท (อาหารเสริม)

– Controlled Cosmetic Register(จดแจ้งอย. เคร่ืองสาอางควบคุม) 2,500 บาท/สูตร (ตลอดชีพ)

– บริการข้ึนอ.ย. อาหารเสริม 25,000 บาท / สูตร

– Certificate of Free Sale(หนังสือรับรองการขาย) ส่งออกต่างประเทศ 800 บาท

– Certificate of Manufacturer (หนังสือรับรองผู้ผลิตเคร่ืองสาอาง) 800 บาท

– Certificate of Product Origin (หนังสือรับรองแหล่งผลิต) 800 บาท

– Certificate of Sun Protection Factor (หนังสือรับรองค่า SPF) ตามค่า SPF

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม