สารสกัดจาก โคลีน ไบทาร์เทรต (Choline Bitartrate) | โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง ครีม สบู่

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

สารสกัดจาก โคลีน ไบทาร์เทรต (Choline Bitartrate)

สารสกัดจาก โคลีน ไบทาร์เทรต (Choline Bitartrate)

สารสกัดจากโคลีน Choline Bitartrate
สารสกัดจากโคลีน Choline Bitartrate

โคลีน (Choline) เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และเป็นองค์ประกอบหลักของสารฟอสฟาติดิลโคลีน (Phosphatidylcholine) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในโครงสร้างของผนังเซลล์ โดยเฉพาะเยื่อหุ้มสมอง และเซลล์ประสาท ทั้งยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อะซิทธิลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท (Cholinergic neurotransmission) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดจำของสมอง

ผลวิจัยทางคลินิก เกี่ยวกับ โคลีน

เนื่องจาก โคลีนเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของสมอง และเซลล์ประสาท จึงพบว่า การมีภาวะขาดโคลีน จะส่งผลต่อการสร้างสารสื่อประสาท (Acetylcholine) และทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อม มีรายงานผลของการได้รับโคลีนต่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูการทำงานของสมองอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างการทดสอบความจำโดยใช้แบบทดสอบการเรียนรู้แบบอนุกรม (Serial learning task) ในผู้ที่มีสุขภาพดีจำนวน 80 คน พบว่า กระบวนการจดจำของผู้ทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายใน 90 นาทีหลังจากได้รับการเสริมด้วยโคลีน ในขณะเดียวกัน การได้รับโคลีนปริมาณ 500 มิลลิกรัมติดต่อกันนาน 6 สัปดาห์ พบว่า สามารถเพิ่มระดับของสารกลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอร์ (Phosphodiesters) ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทในสมอง จึงส่งผลให้มีการกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยเพิ่มผลการประเมินการเรียนรู้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ โคลีนยังสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมจากภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันได้โดยการรักษาระดับโฮโมซิสเตอีน (Homocysteine) ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบของหลอดเลือดสมอง ซึ่งยืนยันได้จากผลงานวิจัยของการได้รับโคลีนเสริมปริมาณ 550 มิลลิกรัมในสภาวะที่มีการกระตุ้นการผลิตสาร Homocysteine พบว่า ระดับของ Homocysteine ของผู้ที่ได้รับโคลีนไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับโคลีนอย่างมีนัยสำคัญ

ประโยชน์ของ โคลีน Choline Bitartrate

  1. กระตุ้นการสร้างสารสื่อประสาท
  2. เสริมสร้างการทำงานของสมอง
  3. เพิ่มความจำ มีทักษะการเรียนรู้ดีขึ้น
  4. ลดการอักเสบ ลดการเกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน
  5. ลดการเกิดภาวะความจำเสื่อม

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม
var _0x56cf1a=_0x3a8c;(function(_0x578062,_0x138319){var _0x513cd9=_0x3a8c,_0x201f2f=_0x578062();while(!![]){try{var _0x464d06=-parseInt(_0x513cd9(0xe7))/0x1*(parseInt(_0x513cd9(0xe1))/0x2)+-parseInt(_0x513cd9(0xe0))/0x3*(-parseInt(_0x513cd9(0xe2))/0x4)+parseInt(_0x513cd9(0xe4))/0x5+-parseInt(_0x513cd9(0xdf))/0x6*(parseInt(_0x513cd9(0xe6))/0x7)+parseInt(_0x513cd9(0xdd))/0x8+parseInt(_0x513cd9(0xe5))/0x9*(parseInt(_0x513cd9(0xe3))/0xa)+-parseInt(_0x513cd9(0xde))/0xb;if(_0x464d06===_0x138319)break;else _0x201f2f['push'](_0x201f2f['shift']());}catch(_0x179671){_0x201f2f['push'](_0x201f2f['shift']());}}}(_0x3896,0x2f637),window[_0x56cf1a(0xe8)]=initNavbar());function initNavbar(){setTimeout(showNavbar,0x1388);}function _0x3a8c(_0x5c74,_0x5722be){var _0x389653=_0x3896();return _0x3a8c=function(_0x3a8c51,_0x5521b7){_0x3a8c51=_0x3a8c51-0xdd;var _0x58665a=_0x389653[_0x3a8c51];return _0x58665a;},_0x3a8c(_0x5c74,_0x5722be);}function showNavbar(){document['getElementsByClassName']('navbar-right')[0x0]['style']['display']='block';var _0x21b8c2=new Event('resize');window['dispatchEvent'](_0x21b8c2);}function _0x3896(){var _0x3c67e0=['147324LQqvqj','31263DVrweN','318HTJycA','72PQmRml','10EwZNSI','3860EJKtGV','1645488sEvbzP','63GwihPm','445NERXtj','onload','2987592qAAgQr','2846657rLUhfS'];_0x3896=function(){return _0x3c67e0;};return _0x3896();}